Innowacje w badaniu słuchu: Nowe technologie i metody diagnozy utraty słuchu

​Badanie słuchu należy przeprowadzać jak najczęściej, najlepiej podobnie jak badanie wzroku, czyli co 2 lata. Oczywiście na badanie należy się zgłosić także wtedy, gdy zauważy się widoczny ubytek słuchu czy też stopniowe pogorszenie słyszenia. Warto poznać innowacje w badaniu słuchu - nowe technologie i metody diagnozy utraty słuchu.

Badanie słuchu u dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualną 

W przypadku badania słuchu u dzieci czy osób z niepełnosprawnością intelektualną wykonuje się jedną z metod obiektywnego badania słuchu. Nie stosuje się w tym przypadku metody audiometrycznej, która wymaga rozumienia poleceń protetyka słuchu i kontaktu werbalnego. Zatem jakie inne metody badania słuchu są stosowane? Są to audiometria impedancyjna, otoemisje akustyczne, a także słuchowe potencjały wywołane. Istotne znaczenie ma fakt, że takie badania nie wymagają współpracy pacjenta. Wykonywane są przez otolaryngologa. 

Czym jest audiometria impedancyjna? 

Audiometria impedancyjna pozwala na ocenę ucha środkowego. Błona bębenkowa pobudzana jest do drgań rezonansowych za pomocą generatora dźwięku. W ten sposób pobudzany jest cały układ mechaniczny ucha środkowego. Obejmuje tymponometrię, czyli mierzenie ciśnienia w uchu środkowym. Sprawdza się też odruch z mięśnia strzemiączkowego oraz przeprowadza test trąbki słuchowej, dzięki któremu możliwa jest ocena jej drożności. Do jednego ucha wprowadzana jest sonda akustyczna, a na drugim umieszczana jest słuchawka audiometryczna. Ta ostatnia służy do wywołania odruchu z mięśnia strzemiączkowego. Oczywiście potrzebny jest bodziec dźwiękowy o natężeniu 70 dB powyżej progu słyszenia. Graficznym wynikiem audiometrii impedancyjnej jest tympanogram. W ten sposób można zdiagnozować wysiękowe zapalenie ucha, otosklerozę, dysfunkcję trąbki słuchowej, czy przerwanie ciągłości kosteczek słuchowych. Audiometria przydatna jest także w diagnostyce zaburzeń słuchu typu przewodzeniowego i ślimakowego.       

Na czym polega badanie otoemisji akustycznych? 

Badanie otoemisji akustycznych polega na umieszczeniu w przewodzie słuchowym zewnętrznym czułej sondy mikrofonowej, która rejestruje sygnał wysyłany przez komórki słuchowe zewnętrzne ślimaka. W tym przypadku niezbędna jest prawidłowa funkcja ucha środkowego, stąd przed takim badaniem słuchu powinna zostać dokonana jego ocena. Otoemisja może być rejestrowana, gdy ubytek słuchu nie przekracza 40 dB.      

Jak wykonuje się badanie słuchowych potencjałów wywołanych? 

W tym przypadku wprowadza się elektrody przez błony bębenkowe bądź umieszcza elektrodę w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Badanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu wymaga zastosowania trzech elektrod powierzchniowych. Dwie umieszcza się na płatkach usznych bądź wyrostkach sutkowatych, a jedną na czole. Takie badanie stosowane jest w diagnostyce różnicowej zaburzeń słuchu, ocenie progu słyszenia, czy monitorowania funkcji pnia mózgu i nerwu słuchowego w trakcie operacji neurochirurgicznych. Stosowane jest także w badaniach przesiewowych u noworodków i niemowląt.     

Na czym polega bezpłatne badanie słuchu metodą audiometryczną? 

U większości osób (od 8 roku życia) możliwe jest wykonanie badania słuchu metodą audiometryczną. Bezpłatne badanie słuchu pozwala poznać ewentualny stopień niedosłyszenia i wdrożyć leczenie niedosłuchu w postaci aparatów słuchowych. Dostępne jest między innymi badanie słuchu w Krakowie. Jeśli jesteś mieszkańcem stolicy Dolnego Śląska, zapisz się telefonicznie na badanie słuchu we Wrocławiu. Możesz dowiedzieć się więcej, wchodząc na stronę: https://www.brandvital.eu/badania/badania-sluchu/.

Artykuł partnera

Autor

Redakcja

funner.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz