Kto ma obowiązek korzystania z tachografu cyfrowego? Jak ułatwić sobie jego obsługę?

Tachograf cyfrowy jest obowiązkowym elementem wyposażenia każdego pojazdu, którego DMC, czyli dopuszczalna masa całkowita przekracza 3 500 kilogramów. Zanim w powszechnym użyciu pojawiły się tachografy cyfrowe używano ich analogowych poprzedników. Wkładano do nich ręcznie okrągłe kartoniki, podobne do klasycznych płyt CD, które nazywano potocznie tarczkami. Przy użyciu rysika tachograf analogowy kreślił na powierzchni tarczki dane dokumentujące pracę kierowcy. Na szczęście dziś w użyciu są znacznie wygodniejsze i dokładniejsze tachografy cyfrowe.

Nowoczesny tachograf cyfrowy

Tachograf cyfrowy tworzy dane elektroniczne o aktywności kierowców prowadzących dany pojazd, nadając im format plików elektronicznych. Każdy przedsiębiorca zarabiający na pracy pojazdu ma obowiązek pobierać i archiwizować pliki z karty kierowcy co najmniej raz na 28 dni, a pamięć tachografu przynajmniej raz w ciągu 90 dni. Dużym ułatwieniem w dopełnieniu tego obowiązku dokumentacyjnego jest zdalne pobieranie plików DDD, czyli plików kart kierowcy i pamięci masowej tachografu. Dzięki temu rozwiązaniu nie tylko obowiązki prawne ciążące na właścicielach firm transportowych, ale i możliwość codziennej kontroli pracy pojazdów i zarządzających flotą w terenie kierowców jest dużo prostsza niż kiedyś. Sytuacja ta wpływa na poprawę jakości świadczonych usług oraz wzrost rentowności firmy poprzez monitoring i racjonalizację kosztów.

Zdalne pobieranie plików DDD z tachografu

Odczyty plików DDD, a więc kart kierowcy oraz plików pamięci masowej tachografu są obowiązkiem prawnym właścicieli przedsiębiorstw transportowych w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Zdalne pobieranie plików DDD z tachografu cyfrowego znacznie ułatwia pracę w tym zakresie. DDD to formaty plików o rozszerzeniu skonfigurowanym przez tachograf cyfrowy zamontowany w pojeździe. Co 28 dni właściciel firmy transportowej musi sporządzić odczyt danych karty kierowcy. Podstawą prawną do egzekwowania tego obowiązku jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006, które weszło w życie w marcu 2006 roku. Rozporządzenie to dotyczy normalizacji dozwolonego czasu pracy kierowcy w okresie doby, tygodnia i dwóch tygodni. Wyznacza ono legalne, maksymalne okresy dziennego, tygodniowego i dwutygodniowego, dozwolonego czasu pracy za kierownicą. Rozporządzenie reguluje długości okresów regeneracji kierowcy, a więc koniecznych przerw w prowadzeniu pojazdu w cyklu dobowym oraz tygodniowym.

Na terenie Polski, w trosce nie tylko o bezpieczeństwo i higienę pracy kierowców, ale także zasady uczciwej konkurencji pomiędzy firmami transportowymi, kontrolę dokumentacji cyfrowej, czyli najczęściej zdalnie pobranych plików DDD z tachografu cyfrowego każdego pojazdu przeprowadza Inspekcja Transportu Drogowego, której – na żądanie – należy przekazać dane z kart kierowcy i pamięci masowej tachografu cyfrowego. Na terenie Unii Europejskiej polskie firmy transportowe mogą spodziewać się kontroli policyjnej (także w tej sytuacji przydaje się zdalne pobieranie plików DDD z tachografu cyfrowego) lub analogicznych do Polskiej Inspekcji Transportu Drogowego służb państwowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego jest przygotowana tak, wraz z precyzującymi je narzędziami wykonawczymi, aby dane - pliki DDD pobrane z tachografu cyfrowego przez przedsiębiorcę były dostępne w zasadzie w każdym momencie działalności firmy transportowej. Zdalne pobieranie plików DDD z tachografu cyfrowego to najłatwiejszy sposób na wywiązywanie się przez firmy transportowe z europejskich obowiązków prawnych i podstawowe źródło komfortu pracy oraz zarządzania flotą i kierowcami przez właścicieli tychże firm. 

Łatwa obsługa tachografu z WEBFLEET

Rozwiązania telematyczne ułatwiają dziś pracę kierowców i firm spedycyjnych. Dzięki zastosowaniu aplikacji możemy mieć pewność, że zdalne pobieranie danych z tachografu nastąpi w czasie zgodnym z przepisami. Automatyzacja obsługi rejestratora oszczędzi również czas i pieniądze – kierowcy nie będą musieli zjeżdżać do bazy, by sczytać dane z urządzenia, nie będzie też potrzeby zapłaty za ręczne pobieranie danych tachografu.

 

Artykuł sponsorowany

Autor

Redakcja

funner.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz