Od czego zależy zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa jest zależna od czynników ilościowych i jakościowych. Do pierwszej grupy należą wysokość dochodów, wydatki i spłacane zobowiązania finansowe. Natomiast do drugiej grupy zaliczane są m.in. wykształcenie, wiek i stan cywilny.

Zdolność kredytowa - czynniki ilościowe

Zdolność kredytowa to informacja głównie dla instytucji finansowych oferujących kredyty, chwilówki, tzw. szybkie pożyczki oraz pożyczki ratalne. Oznacza możliwość uregulowania zobowiązań terminowo, tj. w czasie, który został zapisany w umowie. Pierwsza grupa czynników, która określa zdolność kredytową, to czynniki ilościowe. Obejmuje ona wysokość comiesięcznych dochodów, a także aktualnie spłacane pożyczki lub kredyty oraz koszty utrzymania. Wykorzystując te dane, pożyczkodawca może sprawdzić, czy jego potencjalny klient jest w stanie spłacać raty w terminie. Ważne jest, aby miał regularne dochody i był zatrudniony, na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Może też być rencistą bądź emerytem.

Zdolność kredytowa - czynniki jakościowe

Kolejną grupę czynników wpływających na zdolność kredytową stanowią czynniki jakościowe. Są to wiek i stan cywilny potencjalnego pożyczkobiorcy, a także liczba osób pozostających na jego utrzymaniu. Ważne są również wykształcenie, status zawodowy, mieszkaniowy i majątkowy. Pożyczkodawcy biorą pod uwagę także pozytywną historię kredytową, która oznacza terminowe spłacanie dotychczasowych zobowiązań. To bardzo istotne w przypadku starania się o kredyty lub pożyczki. Wyjątek stanowi jedynie pożyczka bez BIK, w której nie jest rozpatrywana kwestia regulowania zobowiązań w terminie.

Raport BIK a zdolność kredytowa

Warto wiedzieć, że zdolność kredytową mogą sprawdzić nie tylko instytucje finansowe, ale także osoby prywatne. Możliwość zamówienia raportu np. za pośrednictwem strony internetowej Biura Informacji Kredytowej (BIK) przysługuje raz na pół roku. Banki i firmy parabankowe oraz SKOK-i (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe) nie mają takich ograniczeń i pozyskują informacje z BIK przy każdym zapytaniu pożyczkowym lub kredytowym.

Budowanie zdolności kredytowej

Pozytywną historię kredytową, a co za tym idzie zdolność kredytową, buduje się głównie poprzez regulowanie swoich zobowiązań w terminie. Warto pamiętać, by pożyczać jedynie takie kwoty, które jest się w stanie spłacać. Natomiast, gdy pojawi się sytuacja, w której jest to niemożliwe, należy natychmiast skontaktować się z instytucją finansową. Można wtedy znaleźć rozwiązanie korzystne zarówno dla pożyczkobiorcy jak i pożyczkodawcy. Dobrym pomysłem jest branie niewielkich pożyczek, które oddaje się w terminie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych o spłaconym zobowiązaniu. Należy też powstrzymać się przed zaciąganiem zbyt dużej ilości pożyczek i kredytów, gdyż obniża to zdolność kredytową. Kolejnym aspektem jej budowania jest regularne monitorowanie historii finansowej w BIK. Zdarza się niestety, że dostępne tam dane są nieaktualne lub nieprawidłowe. Lepiej zawczasu wyjaśniać tego typu kwestie, ponieważ w przypadku złożenia wniosku pożyczkowego, mogą uniemożliwić otrzymanie dodatkowych pieniędzy.

 

Materiał zewnętrzny

Autor

Redakcja

funner.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz